Cieśnik Mirosława, 50 lat Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu , Zakład PoligraficznoWydawniczy „POZKAL” w Inowrocławiu, Inowrocław 1997

 

Cieśnik Mirosława, Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu w latach 1947-1997 , [w:] ZESZYT NAUKOWY nr 11 - Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw ( 3) , Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998

 

Koloreska /1995/ na gitarę (publikacja nut utworu) , notka biograficzna, [w:] „Gitara – Kwartalnik miłośników gitary”, nr 2/1999 (10), str.14

 

Nowak Anna, Kompozytorzy regionu kujawsko-pomorskiego , [w:] T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska [red.], Musica practica – musica theoretica 3: Polska kultura muzyczna w XX wieku , Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2003

 

Cieśnik Mirosława, Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "Pro Arte", Królak-Radziejewska Małgorzata, Radziejowskie Towarzystwo Miłośników Muzyki (1994-2004), Przech Violetta, Formy działalności koncertowej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w trzydziestoletniej historii Uczelni, [w:] PRACA ZBIOROWA, nr 20 - Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach, z serii: Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (8), Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004

 

notka biograficzna i informacja o utworze In Te Domine speravi /1996/, [w:] Książka programowa 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa 2004, str.76

 

notka biograficzna i program koncertu, [w:] Program 26. Festiwalu Muzyki Organowej w Inowrocławiu w 2005 r., Inowrocław 2005, str. 4-8

 

fragment Tota pulchra es Maria /2004/ oraz informacja o utworze, [w:] Teraz my przychodzimy do Ciebie… , Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej , Inowrocław 2006 , str.61

 

Agnieszka Krokowska, Festiwale Muzyki Organowej w Inowrocławiu w latach 1979-2005, Grażyna Wolter-Kaźmierczak, Studencki Festiwal Pianistyczny „Forte-Piano”, [w:] PRACA ZBIOROWA nr 23 - Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach z serii: Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (9), Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006

 

notka biograficzna i informacja o utworze Sanctus /2004/, [w:] Książka programowa 17. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa 2007, str.52-53

 

biogram, [w:] Podhajski Marek [red.], Kompozytorzy polscy 1918-2000 t. II, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk – Warszawa 2005, str.433

 

Cieśnik Mirosława, Monografia Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu - 75 lat działalności, PSM I i II st. w Inowrocławiu, Zakład Poligraficzno – Wydawniczy „POZKAL” w Inowrocławiu, Inowrocław 2008

 

dr Kłaput – Wiśniewska Aleksandra, recenzja płyty Marcina Kopczyńskiego Strumień myśli, „Muzyka 21”, listopad 2008, nr 11(100), str.47

 

Jędrasik Arkadiusz, wywiad z Marcinem Kopczyńskim, „Muzyka 21”, listopad 2008, nr 11(100)

 

Iwanicka-Nijakowska Anna, recenzja płyty Marcina Kopczyńskiego Strumień myśli, sierpień 2008, portal culture.pl – data wejścia 2010.03.29.

 

Jędrasik Arkadiusz, recenzja płyty Marcina Kopczyńskiego Strumień myśli, „Nasz Dziennik”, 23 lutego 2009, Nr 45 (3366)

 

Jędrasik Arkadiusz, wywiad z Marcinem Kopczyńskim, „Muzyka 21”, luty 2012, nr 2 (139)

 

Ratajczak Małgorzata, Prośba o skrzydła. Analiza formy w wybranych utworach na mezzosopran i fortepian Marcina Kopczyńskiego, Wydawnictwo RED Paweł Brankiewicz, Borne Sulinowo 2012

 

Mikołajczak Malwina, Relacje między instrumentami w sonatach na skrzypce i fortepian i ich rola w budowaniu formy i dramaturgii, praca magisterska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 2012

 

Renat Maryla, Odmienność estetyki brzmienia w sonatach skrzypcowych kompozytorów bydgoskich, Instytut Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012

 

Pietrzykowska Marlena, Problemy wykonawcze i aspekty dydaktyczne w wybranych utworach fortepianowych kompozytorów bydgoskich, w: E. Szubertowska (red.) Historyczna i pedagogiczna problematyka muzyki (s.33-43), Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2006

 

Renat Maryla, Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012

 

Renat Maryla, Odmienność estetyki brzmienia w sonatach skrzypcowych kompozytorów bydgoskich, w: G. Rubin, M. Winnicka (red.) Muzyka – Historia. Teoria. Edukacja nr 2/2012 (s.56-82), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012

 

Mikołajczak Edmund, KasprowiczanieMały Słownik Biograficzny Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Drukarnia POZKAL, Inowrocław 2013 (s.123-124)

Bibliografia