Urodził się w 28 marca 1973 r. w Inowrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną w Inowrocławiu w klasie fortepianu i rogu. W 1998 r. otrzymał dyplom bydgoskiej Akademii Muzycznej z kompozycji (w klasie prof. F. Woźniaka, z wyróżnieniem) oraz z teorii muzyki. W 2010 r. uzyskał stopień doktora sztuki w specjalności kompozycja i teoria muzyki, a w 2018 r. – stopień doktora habilitowanego

Obecnie pracownik macierzystej uczelni. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1996,1997). W 1997 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Inowrocławia za utwór na orkiestrę kameralną Vivax (1996). W 2000 r. jego 8-głosowy motet In Te Domine speravi (1996) znalazł się w finale konkursu New London Choir Choral Composition Prize. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Rektora AM w Bydgoszczy, a w 2011 r. stypendium artystyczne Prezydenta Inowrocławia. W 2013 r. został laureatem Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie (skomponował część Suity Narodów Europy, pisanej przez kompozytorów z 8 krajów). Otrzymał także Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego (2013). Wyróżniany jako animator kultury przez Prezydenta Inowrocławia (1997, 2008, 2015, 2017). W 2017 został uhonorowany dyplomem „za wysoki kunszt artystyczny” na XXIX Międzynarodowym Festiwalu „Janwarskije Muzykalnyje Wiecziera” w Brześciu (Białoruś).  

Jego I Koncert fortepianowy (1997) oraz Signals - wersja na orkiestrę (2000) były prawykonane pod dyrekcją Zygmunta Rycherta i Jerzego Salwarowskiego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, utwory chóralne In Te Domine speravi (1996) i Sanctus (2004) miały swoje prawykonania na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie w 2004 i 2007 r. (Chór PR w Krakowie, dyr. Włodzimierz Siedlik; Schola Cantorum Gedanensis, dyr. Jan Łukaszewski), a utwór Tutti e soli (1998) nagrała dla Polskiego Radia Agnieszka Duczmal z Orkiestrą „Amadeus”.W 2006 r. Concerto da camera per chitarra e orchestra d’archi (2006) zostało po raz pierwszy wykonane przez świetnego, młodego gitarzystę Krzysztofa Meisingera. W 2008 r. utwór Radość jak muzyka (2007) został prawykonany przez Orkiestrę Filharmonii Lwowskiej w ramach III Spotkań Muzycznych Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej we Lwowie i powtórnie wykonany w ramach III Międzynarodowych Spotkań Szkół Muzycznych w Warszawie. W 2012 r. Kopczyński wziął udział jako mistrz w VII Międzynarodowym Forum Pianistycznym w Sanoku, a podczas inauguracji tego festiwalu zabrzmiała poszerzona wersja kompozycji Radość jak muzyka. Na kolejnym Forum (2013 r.) kompozytor wystąpił z wykładem Polska muzyka współczesna w nauczaniu gry na fortepianie. W 2013 r. utwór Gaude Maria Virgo na sopran, mezzosopran, tenor i organy został prawykonany podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W 2015 r. dwie kompozycje były wykonane przez solistki: Malwinę Mikołajczak – skrzypce i Kamilę Kułakowską – sopran oraz Toruńską Orkiestrę Symfoniczną pod dyr. Piotra Wajraka podczas Koncertów Prawykonań z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Utwory Kopczyńskiego były wielokrotnie prezentowane na koncertach towarzyszących międzynarodowym i ogólnopolskim sesjom naukowym w AM i na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ponadto jego utwory i opracowania były wykonywane za granicą: w Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech, Litwie i Ukrainie, w Arabii Saudyjskiej (Europe Month in Saudi Arabia 2016) oraz w wielu miastach Polski, m.in. w Warszawie (Konkurs Wokalny im. E. Kossowskiego w AM – 2005 i 2007, III Międzynarodowe Spotkania Szkół Muzycznych – 2008, Europejski Festiwal Akademii Muzycznych – 2013, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Kościół św. Krzyża), Krakowie (AM, Galeria „Audialnia”), Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu (AM), Katowicach (I Międzynarodowy Konkurs Wokalny Ars et Gloria w AM, Muzeum Archidiecezjalne), Łodzi (Sesja Musica Moderna), Szczecinie (Filia AM w Poznaniu, Akademia Sztuki), Olsztynie (Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego) i  Rzeszowie (Filharmonia im. Artura Malawskiego), Bydgoszczy (Festiwal Nowa Muzyka, Bydgoski Festiwal Muzyczny, AM, BWA, Filharmonia Pomorska), Inowrocławiu, Elblągu, Malborku, Toruniu (Dwór Artusa, Festiwal Nauki i Sztuki 2008 - Sala Mieszczańska w Ratuszu, Konkurs Kameralistyki Fortepianowej), Stalowej Woli (Konkurs im. J. Garści) i Włocławku.

W 2008 r. została wydana pierwsza płyta monograficzna z 11 utworami kompozytora – „Strumień myśli” /Acte Prealable AP0186/. W 2011 r. ukazał się drugi album – „One man, a few shadows” /Acte Prealable AP0216/, zawierający kolejne 11 kompozycji, m.in. nagrania Ingridy Gapovej, Krzysztofa Meisingera i Radosława Sobczaka. W tym samym roku na  płycie ZKP-u  „Musica Nova Pomorza i Kujaw”  wydano  kompozycję  Echa na skrzypce i fortepian. W 2012 r. ukazała się trzecia monograficzna płyta „Prośba o skrzydła”, zawierająca 10 kompozycji w wykonaniu Małgorzaty Ratajczak – mezzosopran i kompozytora przy fortepianie. W 2017 r. zostały wydane kolejne albumy – monograficzny „Przymykam oczy” /AP0411/ oraz „Pieśni bydgoskich kompozytorów” /Miasto Bydgoszcz 2017/. 

Jako pianista Kopczyński bierze udział w wykonaniach swoich utworów (m.in. w 1999 r. wystąpił na koncercie polskiej muzyki współczesnej w Hochschule fur Musik und Theater  w Hamburgu, wykonując I Sonatę (1995) oraz Panta Rhei (1998), w 2008 r. – grał podczas II Festiwalu Muzyki Polskiej w Gyor na Węgrzech; występował także w kilku polskich miastach). Umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem prof.J. Drzewieckiego (w szkole średniej i podczas studiów), a także na kursie w Słupsku (u prof. K. Popowej – Zydroń  i u prof. A. Tatarskiego). 

Poza pracą na uczelni Kopczyński jest akompaniatorem w PSM w Inowrocławiu (w 2008 i 2010 r. uzyskał dyplomy za wyróżniający się akompaniament na konkursach wokalnych w Słupsku i Gdyni)  oraz organistą Parafii św. Jadwigi Królowej w tym mieście. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2006 r.) oraz Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „PRO ARTE”, zajmuje się także organizowaniem koncertów, m.in. cyklicznych wieczorów kompozytorskich „Musica Varia Est” w Inowrocławiu.

O mnie